Marquette Co. MIGenWeb

Can you help with a file pertaining to Marquette Co.?

Untitled 1

Messiah Lutheran Church 1881-1931

Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21

MESSIAH LUTHERAN BROTHERHOOD

[Page 87] Golden Jubilee—Messiah Lutheran Church

MESSIAH LUTHERAN BROTHERHOOD

Reading Left to Right

First Row: Aaron Johnson, Lincoln Lindstrom, Evon Johnson, Axel Nashlund, Charles E. Beckman, Robert Dolf, Dr. O. H. Bostrom, Wendell Bystrom, Gust Strand, Carl Mattson, Howard Dolf, W. 0. Johnason, F. Wilson, Martin Alfson, Hilmer Levine.

Second Row: F. Abrahamson, R. Sandell, S. A. Swanson, Carl Pearson, Victor Johnson, Thure Carlson, Nels Olson, Albin Anderson, S. Bjorklon, Leonard Anderson, Gust Anderson, Andrew Johnson, Axel Peterson, J. A. Peterson, Arthur Wilson, George Sweder, Sigurd Wilson.

Third Row: Lowell Johnson, Thure Johnson, Wm. Anderson, Albert Johnson, Olof Jepson, August Mellin, J. A. Johnson, Chas. Johnson, A. W. Lindstrom, John Pearson, Nels Johnson.

Fourth Row: J. P. Nelson, Jr., J. F. Anderson, Past President; Folke Bystrom, Olof Larson, George H. Nelson, C. M. Beckman, President; Toivo Aho, H. H. Beckman, Evald Bystrom.

Golden Jubilee—Messiah Lutheran Church [Page 88]

letter of acknowledgment, which is now a part of our records, will, we are sure, be of interest to all Messiah Lutheran constituents.

To Men's Brotherhood of Messiah Lutheran Church, Marquette, Michigan.

Oförgatliga stå för vårt mimic de dagar, vi—min hustru och jagfingo tillbringa hos Eder. Såsom livets solskensdagar, fyllda av ljus och glädje och högtidsfröjd, skola vi bevara dem i vår hågkomst. I vårens fagra knoppningstid kommo vi till Eder och fingo i rikt mått njuta av den fägring och det behag, som denna årstid har att bjuda, särskilt i en natur så storslagen och skön som Eder bygd äger. Lake Superiors klarblåa vatten och dess sköna, stämningsrika stränder skänkte oss bestående skönhetsintryck och vederkvickelse för själ och sinne. Mer än allt detta betydde dock för oss den vänlighet och storartade gästfrihet som mötte oss, och i överflödande mått kommo oss till del under vårt besök hos Eder såväl från församlingen, prösthuset som enskilda församlingsbor. Häri igenkände vi det äktsvenska sinnet, som gjorde att vi från första stund kände oss som hemma hos Eder, hemma bland kära gamla vänner och anhöriga. Med glädje och tacksamhet minnes jag samvaron med Eder den kvällen då jag fick berätta för Eder om våra gamla kyrkor i Sverige. I ljust och tacksamt minne bevara vi också gudstjanststunden med Eder i Eder kyrka såsom en av livets högtidsstunder. De många bevis på försåelse, kärlek och vänlighet, som kommo oss till del från hem och enskilda fylla våra hjärtan med känslor av tillgivenhet och tacksamhet. För den vackra och dyrbara gåva jag fick före min avresa mottaga från Eder och Edert förbund, bringar jag härmed Eder alla mitt varma och vördsamma tack. Det var alltför vänligt av Eder att skänka mig en sådan gåva. Må Gud rikligen löna Eder kärlek med sin välsignelse över Eder, Edert förbund och dess verksamhet.

Som ett ringa uttryck för den tacksamhet och glädje min hustru och jag känna vid minnet av Eder och för all Eder stora vänlighet mot oss, bedja vi genom Edert förbund få till Eder församlings kyrka överlämna närslutna bok, aysedd för kyrkans altare. Må den få vara till prydnad i Grids hus, till glädje för många, till tjänst för församlingens uppbyggelse och andakt.

Vi hälsa Eder alla, ingen nämnd, ingen glömd. Vi hälsa Församlingen genom Eder. "All nåds Gud, som har kallat Eder och oss, till

[Page 89] Golden Jubilee—Messiah Lutheran Church

att undå det eviga livets härlighet, han bevare våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus, vår Herre."

Torshälla den 22 Juli 1930,
Eder tillgivne och förbundne
Richard Ringmar.

The progress we have made thus far indicates that our Brotherhood has been firmly established within our Church. It is our hope that, through the concerted efforts of our members, tempered with a spirit of good fellowship, we may not only induce but actually encourage all our Lutheran men to affiliate with us and thus make possible greater accomplishments, not only materially but spiritually as well. C. Morgan Beckman.

MESSIAH LADIES' SOCIETY

(Continued from Page 67)

bership of one hundred and four. Meetings are held on the first Friday of each month at 2:30 o'clock in the afternoon. The meetings are well attended and a fine cooperative spirit exists. The women of our Church are ever ready to aid in the progress and welfare of our Messiah Church. It is appropriate at this time to mention the fact that during the time that records have been kept of the funds of the society, $11,139.00 have been received by the organization. The greater part of this sum has been given to the Church either in cash or by paying for improvements made to the church property. Some of this money was given to the Church for the maintenance of the parsonage and a part of it donated to the Reserve Fund. In addition to the above-mentioned sum, eleven hundred dollars have been given to the mission cause. Obviously, when one considers that inaccurate records were kept for a period of twenty-three years and that some of the records are missing, a much greater sum of money has been obtained through the efforts of the women of our Church than is indicated in this brief history.

This history shows the importance of woman's place in the Church and reveals in a manner the good work which she has done in the life of the Messiah Lutheran Church. May the ladies of our church fill this place as ably in the future as they have done in the past!

Mrs. August Mellin. 

Untitled 1

Messiah Lutheran Church 1881-1931

Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 | Page 21

Marquette County MIGenWeb

Marquette MIGenWeb Site Links   
Index  |  Vitals  |  Military  |  Schools  |  Cemeteries and  Places  |  Photos  |  Volunteer

Copyright © 2004-2013 all rights reserved on html coding and graphics by .  
Volunteers hold copyright to the material they have donated for this site.  Not to be copied and used in any format to any other site or in any other media.